Thessalonikis Dromena logo

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Το Θεσσαλονίκης Δρώμενα με το παρόν κείμενο σας ενημερώνει για τους όρους χρήσης του διαδικτυακού της τόπου www.thessdromena.gr (εφεξής Thessdromena).

Οι επισκέπτες-χρήστες της σελίδας παρακαλούνται να τους διαβάσουν με προσοχή, ώστε να ενημερωθούν γι' αυτούς και να κάνουν χρήση της σελίδας μόνο, εάν συμφωνούν πλήρως με αυτούς και τους αποδέχονται.

Το Thessdromena παρέχει δωρεάν στους χρήστες της διάφορες υπηρεσίες, σελίδες, πηγές, συμπεριλαμβανομένων διάφορων εργαλείων αναζήτησης, ηλεκτρονικών χώρων μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσιών/σελίδων προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Η χρήση του Thessdromena, όπως αναφέρεται ανωτέρω, γίνεται από τους χρήστες χωρίς οικονομική επιβάρυνση έμμεση ή άμεση, ωστόσο για την απαιτούμενη πρόσβαση στον ιστότοπο μέσω διαδικτύου τα σχετικά τέλη προς του παρόχους βαραίνουν αποκλειστικά τους χρήστες.

Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Thessdromena ανήκει σε καθέναν από τους συντάκτες/δημιουργούς περιεχομένου, όπως αναφέρεται κάθε φορά και καμία αναπαραγωγή δεν επιτρέπεται χωρίς την περαιτέρω μνεία σε αυτούς και συγκατάθεση αυτών. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται και αναρτώνται κείμενα, φωτογραφικό υλικό ή και γενικότερα οπτικοακουστικό υλικό που δεν ανήκει στo Thessdromena ή στους συντάκτες του, γίνεται ειδική μνεία προς τούτο και πάντοτε και η παράθεση της πηγής τους.

Το εκάστοτε περιεχόμενο που αναρτάται στo Thessdromena, ή στα social media του Thessdromena, όπως οι εκάστοτε λεζάντες που συνοδεύουν τις δημοσιεύσεις ανήκουν στον εκάστοτε συντάκτη και αντιπροσωπεύει τις δικές του απόψεις μόνο σε περίπτωση που φέρει την υπογραφή και το όνομά του. Σε αντίθετη περίπτωση, απουσίας δηλαδή υπογραφής άρθρου ή λεζάντας τότε το περιεχόμενο δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο ή καθέναν ξεχωριστά από τους συντάκτες. Το περιεχόμενο στην τελευταία αυτή περίπτωση ανήκει στην αρχισυνταξία.

Links-Σύνδεσμοι

Στο Thessdromena, περιλαμβάνονται links/σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites), οι οποίοι δεν ελέγχονται ωστόσο από το ίδιο το Thessdromena αλλά από τα αντίστοιχα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τους διαχειρίζονται. Η διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, η πληρότητα και η εγκυρότητα αυτού, οι όροι χρήσης και η προστασία προσωπικών δεδομένων των διαδικτυακών αυτών τόπων δεν ανήκουν στην ευθύνη του Thessdromena. Κατά συνέπεια, ο εκάστοτε χρήστης για τυχόν πρόβλημα που παρουσιαστεί στους ιστοτόπους αυτούς οφείλει να επικοινωνήσει με τους υπευθύνους αυτών.

Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Κατά τη χρήση των υπηρεσιών του Thessdromena, ενδέχεται να απαιτείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών, όπως για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πιθανόν η προσωπική ιστοσελίδα αυτών. Επίσης, ενδεχόμενος το Thessdromena να συλλέξει προσωπικά δεδομένα κατά τη διενέργεια διαγωνισμών και συγκεκριμένα του ονόματος κάθε συμμετέχοντος ή/και του ονόματος που έχει στους λογαριασμούς ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων που διατηρεί, όπως στο Facebook ή στο Instagram. Σε περίπτωση επιτυχίας στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η συλλογή στοιχείων επικοινωνίας για την αποστολή του δώρου του διαγωνισμού. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνον για τους σκοπούς που ορίζονται με τους όρους χρήσης. Επίσης, οι συμμετέχοντες καλούνται κάθε φορά να διαβάζουν με προσοχή τους όρους του διαγωνισμού.

Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου του Thessdromena

Οι διαχειριστές του Thessdromena καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να υπάρχει προστασία από ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Ωστόσο, ο κάθε χρήστης οφείλει για τη διαφύλαξη των δικών του λογισμικών συστημάτων και εξοπλισμού να καταβάλλει κάθε δυνατή επιμέλεια. Οι διαχειριστές του Thessdromena ουδεμία ευθύνη φέρουν για την ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού (software &hardware) των χρηστών του.

Χρήση cookies

To Τhessdromena μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της πρόσβασης, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του κόμβου, για στατιστικούς λόγους, με σκοπό να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του κόμβου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή/και για λόγους marketing. Ο επισκέπτης/χρήστης του κόμβου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του κόμβου, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

IP Addresses

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, επομένως και στον διαδικτυακό τόπο του Thessdromena. Η διεύθυνση IP συλλέγεται και διατηρείται για τεχνικούς λόγους, όπως και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων (server, database, δικτύου κ.ά. ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Περιορισμός Ευθύνης

O δικτυακός τόπος του Thessdromena και οι διαχειριστές του δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης, χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του Thessdromena παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» (“asis”) χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό. Ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Τέλος, δηλώνεται πως για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει ισχύον είναι το οικείο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση των διαφορών τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.